de smaken leren herkennen

De zintuigen

We leerden over ons lichaam en onze zintuigen. Eén van onze zintuigen is de tong waarmee we de vier belangrijkste smaken (zout, zoet, zuur en bitter) kunnen proeven. We oefenden eerst samen met juf en mochten dan zelf op ontdekkingstocht gaan.