Afval leren sorteren

We leerden samen met juf Marleen hoe we het afval moeten sorteren in de juiste vuilbak want dat durft op school nogal eens fout gaan ...